כדי לאפשר לך ליהנות מכל היתרונות באתר החנות שלנו ולמצות ממנו את המיטב, אנו ממליצים לקרוא בעיון את תקנון האתר ולפעול על פי הנחיותיו.

כללי

) אתר אקסטרה ספורט הינו פלטפורמה דיגיטלית בבעלות חברת א.ה ספורט המציע מגוון מוצרי כושר וספורט לרכישה מקוונת ומציג כתבות תוכן ומקורות מידע אודות מוצרים ושירותים שונים (להלן: “האתר”).

2) תקנון זה מכיל את כלל התנאים עודות ביצוע הזמנות, רכישות, ביטולים, התניות ו/או משלוח מוצרים ומועד אספקתם כמפורט כדלהלן.

3) הנחיות אלו יחולו על כל שימוש באתר.

4) סעיפי תקנון זה מופיעים בלשון זכר, אך פונים לשני המינים כאחד.

ביצוע רכישות באתר

רכישת מוצרים באתר דורשת רישום פרטים מלאים אשר יש למלא באופן מדויק.

על הלקוח יהיה לאשר כי הוא מקבל את תנאי הרכישה באתר לפני כל ביצוע רכישה. הרכישה תבוצע על ידי לחיצה על המוצרים המבוקשים, הוספתם אל העגלה ומעבר לקופה לאספקת אמצעי תשלום.

הודעת דוא”ל המאשרת שההזמנה בוצעה תישלח אליך עם סיום תהליך הרכישה. הודעה זו אינה מהווה אישור להזמנה, אלא רק אישור על כך שבקשתך נמסרה באופן תקין למערכת. תוקף הרכישה יינתן בפועל רק לאחר אישור חברת האשראי, ורק לאחר מכן יתקבל מועד אספקת המוצר. מתן סירוב מחברת האשראי יהווה טעם מספיק לביטול העסקה מצד האתר. באפשרותך לפנות אלינו ולהמציא אמצעי תשלום אחר ואנו רשאים לאשר עסקה זו או לסרב לה לשיקול דעתנו הבלעדי.

במקרה של ביטול עסקה, האתר רשאי לחייב אותך בדמי ביטול המהווים עד 5% ממחיר הרכישה או 100 ₪, הנמוך מביניהם. גביית דמי ביטול תבוצע אך ורק במקרה ביטול עסקה ולא עקב מוצר פגום או אי תאימות בין המידע באתר לבין המוצר שסופק בפועל או אי אספקה בזמן סביר.

ההנחיות על ביטולי עסקה כפופים ישירות לחוק הגנת הצרכן.

מחירי המוצרים המצוינים בחנות המקוונת יהיו תמיד מחיר המוצר בפועל, ככל שאלו עשויים להשתנות מעת לעת וכוללים מע”מ. למחיר המוצרים עשויות להתווסף עלויות נוספות כגון דמי משלוח ושירותים נלווים אחרים לבחירת המשתמש. החברה עשויה לבחור לגבות את כלל העלויות הנלוות בתשלום האשראי הראשון.

תהליך הרכישה בחנות זמין באמצעי התשלום הבאים בלבד: כרטיסי אשראי מסוג ויזה, ומאסטר קארד בהתאם לתנאי השימוש הנהוגים בחברת האשראי שלך.

הגבלת אחריות

כלל האתר, לרבות כל התוכן המצוין בו והאמצעים הדיגיטליים הנדרשים להפעלתו עומדים לרשות הציבור כמות שהוא ועושה מאמצים רבים על מנת להבטיח כי המידע יישאר מדויק ועדכני. היה ונמצא כל שיבוש, טעות או השמטה במחירים, במידע אודות מוצרים או בכל פריט תוכן אחר באתר, החברה תפעל בהקדם האפשרי על מנת לתקנה.

החברה לא תישא בכל חבות עקב טעויות או אי דיוקים שעשויים להתרחש מעת לעת ושנעשו בתום לב. בכל מקרה בו נפה טעות במחיר, תבוטל ההזמנה והחברה רשאית לא לספק את המוצר ללא כל חבות מצדה. תמונות המוצרים באתר הינן להמחשה בלבד ועשויים לחול הבדלים בצבע המוצר ובמאפיינים אחרים בנראותו בין המוצר בפועל ובין התמונה המצוינת באתר.

המשתמש יישא במלוא האחריות על השימוש באתר. החברה לא תישא בחבות עבור כל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי שעשוי להיגרם עקב השימוש באתר או עקב כל תקלה שתחול באתר או במכשיר המשמש לגלישה לרבות תוכנות זדוניות. כמו כן, החברה לא תישא בחבות עבור נזקים שנגרמו משימוש שגוי במוצרים או באופן שלא נועד עבורם, או עבור נזקים שנגרמו על ידי התקנה שגויה של המוצר על ידי בעל מקצוע חיצוני ו/או על ידי המשתמש.

אחריות המוצר

אקסטרה ספורט עושה כל שביכולתה ובמסגרת המגבלות הסבירות על מנת להמחיש ולתאר את המוצרים המוצעים למכירה באתר באופן מפורט ומדויק ככל הניתן. תמונות, סרטונים ועזרי טקסט משמשים אותנו בעמודי המוצר על מנת שיהיה באפשרותך לבחור את המוצרים המותאמים ביותר לצרכיך, לרבות פרטים אודות נראות המוצר כגון גוונים, דוגמאות, מרקמים וכו’. אף על פי כן, ההבדלים בין הנראות כפי שהיא מופיעה בתמונה ועל מסך המחשב לבין המציאות עשויים לייצג באופן בלתי מדויק את המוצר והחברה אינה נושאת בכל חבות בגין הבדלים אלו.

ככל שמדובר במידע אודות מידות המוצרים, המידות המדויקות מופיעות אך ורק במדריך למשתמש. על המשתמש לפנות לחברה ולקבל מידע מדויק בכל מקרה בו עולה ספק לגבי מידות המוצר, טרם ביצוע ההזמנה. חלק מן המוצרים באתר מוצעים עם אחריות לתקופה המופיעה במידע אודות המוצר. לכל מידע נוסף אודות השימוש במוצרים ותחזוקתם לאחר רכישה, או כל מידע אודות האחריות, יש ליצור קשר עם החברה על ידי השארת פרטים בטופס יצירת הקשר.

בעלות

כל המוצרים שיוזמנו על ידי המשתמש באתר יהיו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש עם קבלת המשלוח או איסופו מנקודת החלוקה (לפי העניין), ובלבד שכל סכומי התשלום עבור המוצרים ישולמו במלואם, לרבות דמי המשלוח.

מדיניות הפרטיות

על כלל הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתמש להיות נכונים ומדויקים ואין למסור אותם בשם צד שלישי או מטעמו ללא הסכמתה המפורשת של החברה והצד השלישי האמור.

החברה לא תמסור את המידע שנמסר על ידי המשתמש לכל צד שלישי, למעט במקרים להלן:

מסירת פרטיך האישיים מהווה הסכמה לשמירת פרטיך, וכל נתון שיופק על סמך קבלתם, במאגר מידע ייעודי של החברה או מי מטעמה ככל שהדבר יידרש על פי הדין החל וכי השימוש במידע ייעשה בהתאם לתנאים הבאים:  

בנוסף לפרטים האישיים, עשויים להיאסף נתונים נוספים אודות המשתמש במהלך קבלת שירותים באתר. מידע זה יהיה אנונימי ולא יכיל כל פרט מזהה עודות המשתמש ועשוי לכלול בין השאר הרגלי והעדפות צריכה, התנהגות משתמש, גיל, מין, אזור מגורים וכו’ (להלן: “המידע האנונימי”).

 הסכמתך לתקנון זה מהווה הרשאה בלתי מסויגת ובלתי חוזרת לחברה לעשות שימוש בנתוניך שנמסרו במהלך הרשמתך לאתר או בעת ביצוע כל פעולה בו לרבות רכישת מוצרים או גלישה לתכנים השונים בו, שימושים בשירותי צד שלישי או בשירושים שונים המסופקים על ידי החברה (לרבות מידע אנונימי) על מנת לבצע ניתוח סטטיסטי, או מבחני ביצועים ומדדים, לבחינת העדפות משתמש, להנפקת המלצות והשוואות בין מוצרים או כל חישוב אחר או הפקת נגזרות כאלו ואחרות מן המידע שנמסר על ידי המשתמש או בשילוב עם נתונים שנמסרו על ידי צדדים שלישיים (להלן: “מידע סטטיסטי”). מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי מידע סטטיסטי יהיה בבעלותה הבלעדית של החברה והיא מחזיקה בכל הזכויות לרבות קניין רוחני וזכויות יוצרים, בכל הקשור למידע הסטטיסטי. לחברה זכות בלתי מוגבלת לעדכון, שינוי, שימוש, שיפור, השכרה, מכירה והפקת כל נגזרת או שימוש אחר במידע הסטטיסטי ללא מסירת כל התראה מראש על כך ולא תישא בכל חבות או אחריות כלפי המשתמש בקשור למידע זה. למען הסר ספק, כל זכויותיך במידע הסטטיסטי מומחות בזו על ידך לחברה והסכמתך לתקנון זה מהווה ויתור על כל זכות בקשר למידע זה. 

שימוש החברה במידע לא ייחשב כהפרת ההתחייבות לפרטיות על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981 או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

על משתמשים אשר אינם מעוניינים לקבל תכנים בדיוור ישיר, להודיע על כך באופן מפורש ובכתב באתר האינטרנט או לעשות שימוש במנגנון ההסרה מרשימת הדיוור המצורף לתכנים והחברה תפעל בהתאם להוראה שתימסר על ידך.

במקרה של אירוע כוח עליון או כל אירוע אחר שאינו בשליטה של החברה, לא תישא החברה בכל חבות בגין נזק מכל סוג שהוא שנגרם למשתמש במישרין או בעקיפין עקב אובדן מידע, שימוש בו ללא הרשאה או הגעתו לגורמים עוינים.

חברת אקסטרה ספורט מתחייבת בזה לא לעשות כל שימוש בפרטיך שנרשמו באתר מלבד לצרכים התפעוליים של האתר ולביצוע רכישות, הזמנות והעברת מידע חיוני למשתמש.

שימוש בעוגיות (Cookies)

Cookie הוא קובץ קטן המועבר אל המכשיר המשתמש אותך לגלישה על ידי שרת האינטרנט. הקובץ אינו מהווה יישום תוכנה ואינו יכול לבצע כל פעולה או לקרוא את המידע המצוין בו. השימוש ב-Cookie מאפשר לשרתי חברתנו לזהות משתמשים עם כניסתם לאתר ביעילות ובמהירות ולעשות שימוש בשירותים תחת חשבונו הרשום. הנך מביע בזאת את הסכמתך לחברה להעביר קובץ cookie אל המכשיר שלך ולעשות שימוש במידע המצוין על גביו ולהשתמש בו כדי לזהותך בהתחברותך הבאה. החברה עשויה, לשיקול דעתה הבלעדי, לבחור להציג תכנים פרסומיים אודותיה באתרים השונים אליהם יגלוש המשתמש ואינה אחראית לתפעולם של האתרים האמורים או לתוכן המופיע בהם. לכן, אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות של כל אחד מאתרים אלו. אם ברצונך לחסום קבצי Cookie במהלך הגלישה באתר, יש לשנות את הגדרות הדפדפן שלך בהתאם.

קניין רוחני

החברה וכל הגופים המעניקים לה רישיון, מחזיקים בכלל זכויות הקניין הרוחני לתכני האתר (לרבות רכיבים גרפיים, טקסט, יישומי תוכנה, תצלומים וכל תמונה אחרת, סרטונים, אמצעי שמע וסימנים וסמלים מסחריים) ועיצוב ומבנה האתר. למעט כמפורט להלן, אין בכל חלק מתנאים והגבלות אלו בכדי להקנות למשתמש כל זכות בקניינה הרוחני של החברה ומעניקי הרישיון שלה והורדת תוכן מן האתר על ידי המשתמש לא תהווה בשום אופן רכישת זכויות קניין רוחני. היה והדפיס, העתיק או שמר המשתמש כל עמוד מתוך האתר (בהתאם לתנאים וההגבלות המצוינים בזה), מוטלת עליו האחריות לוודא כי כל הצהרה אודות סימנים מסחריים, זכויות יוצרים או כל זכות אחרת אודות קניינה הרוחני שצוינה בתוכן המקורי, תופיע גם בהעתק שברשותו.

פרסום כל תוכן על ידי המשתמש באתר, מקנה לחברה את כלל הזכויות והרישוי לעשות בו שימוש לרבות שינויים, העתקות, התאמה, תרגום, פרסום, יצירת נגזרות, הפצה והצגה של התוכן (או כל חלק ממנו) או שילובו בכל יצירה אחרת מכל מדיה או אמצעי טכנולוגי באופן לא בלעדי, תמידי ובלתי חוזר ללא כל זכות לתמלוגים. המשתמש מוותר בזאת על כל זכות בתוכן לרבות הזכות להיות מאוזכר כיוצר תוכן זה. אקסטרה ספורט שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בתוכן זה לצרכי פרסום מסחרי ורשאית לשלוח אותו לכל צד שלישי למטרת סקירת מוצרים.

תנאי השימוש

פרטי הרשמתך לאתר, לרבות שם המשתמש והסיסמא שלך, הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה. על המשתמש להיות בן 18 ומעלה או לגלוש באתר באישור הוריו או אפוטרופוסים שמונו לו ועליו להיות כשיר משפטית לעשות שימוש באתר ולבצע בו הזמנות ורכישות.

זוהי אחריותך לוודא כי הציוד הדיגיטלי המשמש אותך לגלישה עומד בכל הדרישות לבצע פעולות באתר וכי הוא מתאים לשימוש בפלטפורמה זו.

החברה עשויה להגביל גישה לחלקים או אזורים מסוימים באתר מעת לעת למשתמשים רשומים. על המשתמש להבטיח כי הפרטים שסופקו לחברה הינם מדויקים ועל המשתמש לקבל כי פרטיו האישיים מהווים הוכחה לזהותו. אין למסור פרטים אלו לכל גורם אחר ובמידה וחל כל שימוש בלתי מורשה או הפרת אבטחה אחרת, יש ליידע על כך את החברה לאלתר. החברה לא תישא בכל חבות בגין הפסדים ונזקים שנגרמו עקב הפרות אבטחה בחשבון המשתמש ואין למשתמש כל טענה כנגד החברה בעניין.

פעילות האתר עשויה להיפסק ועשויות לחול בכלל האתר או בחלק ממנו שגיאות או הפרעות. החברה אינה אחראית כלפי כל צד שלישי בקשור לשינוי תוכן, הסרתו, חוסר זמינות או מחיקה של כל חלק מן האתר.

השימוש באתר על ידי המשתמש יהיה למטרות שאינן מסחריות בלבד ובהתאם לתנאי והגבלות תקנון זה.

הנך רשאי להציג את תכני האתר על מסך המחשב שלך ולגשת אליהם, להדפיסם ולהעתיק עמודים בכפוף לתנאים וההגבלות בתקנון זה ולאחסן אותם כקובץ אלקטרוני.

האתר מאפשר לך לעשות בו, בין השאר, את השימושים הבאים:

קישורים לאתרים/תוספים חיצוניים

האתר עשוי להפנות אותך מעת לעת לקישורים, תוספים וכלים מסוימים המופעלים על ידי צד שלישי או להעבירך לאתרי צד שלישי. הפניות אלו נועדו כדי לספק לך מידע נוסך ולשפר את חוויית השימוש שלך באתר. השימוש ביישומים אלו יהיה על פי מדיניות הפרטיות של גורם הצד השלישי ועליך לעיין בה לפני השימוש בהם.

יובהר כי ככל שעמודים באתר יפנו את המשתמש לאתרים אחרים, החברה לא תישא אחריות לגבי כל הפסד, תשלום או נזק בקשר לתוכן המפורט בהם. אין בהפניה לאתרים אלו משום הסכמה ו/או אימות מצד החברה כי התוכן המפורט באתרים הינו נכון ומדויק ומידע זה אינו מהווה כל הצעה לרכישת מוצרים ושירותים ו/או המלצה ו/או חוות דעת.